• تیتر دوم عکس
  • تیتر دوم عکس
جمعه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۴ ق.ظ

مدل ۱

نوشته های دلخواه

همانطوری که مشخص هست هر باکس می تواند نوشته های دلخواه خود را داشته باشد. بیشتر بدانید

لینک باکس ها به آدرس های مشخص

کار بر به راحتی می تواند هر باکسی را به آدرس مشخصی هدایت کند. بیشتر بدانید

قابلیت تغییر آیکون

در نرم افزار پیش رو هر باکس می تواند بیش از 250 آیکون تعریف شده را برای کاربر در اختیار قرار دهد. بیشتر بدانید

قابلیت تغییر رنگ باکس ها

برای باکس های مورد نظر رنگ های تعریف شده با کلمات کلیدی رزرو شده بر روی سیستم قابل دسترسی می باشد. بیشتر بدانید

این یک باکس با حالت پاپ آپ است

این یک توضیح کوتاه است که زمانی که روی باکس مورد نظر قرار میگیرید این محتویات نمایش داده می شود. بیشتر بدانید

این یک باکس با حالت پاپ آپ است

این یک توضیح کوتاه است که زمانی که روی باکس مورد نظر قرار میگیرید این محتویات نمایش داده می شود. بیشتر بدانید

این یک باکس با حالت پاپ آپ است

این یک توضیح کوتاه است که زمانی که روی باکس مورد نظر قرار میگیرید این محتویات نمایش داده می شود. بیشتر بدانید

این یک باکس با حالت پاپ آپ است

این یک توضیح کوتاه است که زمانی که روی باکس مورد نظر قرار میگیرید این محتویات نمایش داده می شود. بیشتر بدانید