• تیتر دوم عکس
  • تیتر دوم عکس
یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | ۳:۱۶ ب.ظ

قانون مندی کسب و کار اینترنتی

تابع آیین نامه و مقررات صنایع پایین دستی وزارت نفت خواهد بود.

محصولات ما

فرآورده های سوختی
– نفتا
– دیزل (گازوئیل)
– روغن پایه
– بنزین هواپیما( جت فیول
– واکس و سایر هیدروکربن های سنگین

تصاویر پائین مجوز سازمان ملی نفت است