• تیتر دوم عکس
  • تیتر دوم عکس
یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | ۴:۳۲ ب.ظ

معرفی پروژه جی تی ال ، شرکت آسیا گاز و مایع جنوب

۱- در راستای اجرای بند الف ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که به موجب آن به وزارت نفت اجازه صدور مجوز احداث واحدهای تولیدی در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی به ChiefEssays.Net بخش خصوصی در راستای سیاست های اصل ۴۴ داده شد، مجوز احداث واحد GTL براساس موافقت اصولی تأمین خوراک از وزارت محترم نفت صادر شده است.

۲- صدور مجوز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۸۷۴۶۹ و شماره ثبت ۷۶۸۲ به نام شرکت آسیا گاز و مایع جنوب صادر شده با تمدیدهای بعدی آن.

۳- مالکیت شرکت: ۱۰۰ درصد خصوصی و سهام متعلق به شرکت آسیا گاز و مایع جنوب (سهامی خاص) می باشد.

۴- موقعیت محل و خصوصیات اجرای پروژه: واقع در استان خوزستان – شهرستان ماهشهر – انتهای شمال غربی خلیج فارس (در جنوب شرقی استان خوزستان)، در ۱۱۰ کیلومتری شهر اهواز مرکز استان و در ۱۰ کیلومتری بندر امام خمینی می باشد. ارتفاع از سطح دریا ۵/۵ متر که با احتساب ۵/۱ متر خاکریزی و تحکیم بستر، ارتفاع آن به ۷ متر خواهد رسید.

۵- سطح زیر بنا: ۱۲۵۰۰ متر مربع ساختمان های اداری، غیر از محل پلانت، مخازن و سایر تأسیسات مرتبط با حفظ فواصل و رعایت اصول ایمنی زمین محل اجرایی پروژه حدود ۴۵ هکتار است. (براساس مصوبه شورای برنامه ریزی توسعه استان، مورخ ۰۹/۰۲/۹۱ و کار گروه امور زیر بنایی و شهرسازی مورخ ۹۰/۱۲/۰۹ ، با واگذاری ۴۵ هکتار زمین مورد درخواست شرکت آسیا گاز و مایع جنوب طبق بند ۳۰ صورتجلسه کمیسون ماده ۱۳، واگذار و تمدید گردیده که قابل افزایش به ۴۸ هکتار می باشد).

۶- کل سرمایه گذاری مورد نیاز پلانت تا زمان بهره برداری مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو می باشد که حدود ۸۰۰ میلیون یورو مبلغ ارزی برای خرید تجهیزات خارجی و Licence و مهندسی طرح می باشد.

۷- طراحی مخازن ذخیره به منظور ایجاد یک ترمینال بانکرینگ ۵۰۰٫۰۰۰ تنی جهت ذخیره سازی ، تخلیه و بارگیری جهت ترانزیت، واردات و صادرات فرآورده های نفتی جنوب و پالایشگاه GTL طراحی و مهندسی شده است.

۸- ظرفیت پلانت : ۳۳۰۰۰ بشکه در روز و قابل افزایش به دلیل همجواری با خوراک است.

۹- مواد اولیه : شامل ۶٫۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال ، ۱۲۷٫۴۰۰ کاتالیست مورد نیاز و آب واحد گوگردزدایی می باشد.

۱۰-محصولات: شامل نفتا (۱۸%)، گازوئیل (دیزل) (۴۰%)، ، بنزین هواپیما (جت فیول) (۱۲%)، روغن پایه(۱۰%)، هیدروکربن های سنگین (۸%)، و سه نمونه واکس صنعتی،بهداشتی،خوراکی(۱۲%)، براساس استاندارد یورو پنج و یورو هفت تولید این مجموعه است.

۱۱- آب شرب مصرفی: حدود ۷۲۰۰ متر مکعب در سال که توسط خود واحد تأمین خواهد شد.

۱۲- برق مصرفی: ۶ مگاوات می باشد که توسط نیروگاه تأمین خواهد شد و نیروگاه مورد نظر گازی و یا بخار با تکنولوژی جدید و با توان ۵۰ مگاواتی می باشد.

۱۳- فاصله پروژه GTL تا اسکله صادراتی ۱۸۵۰ متر می باشد.

۱۴- فاصله گاز مصرفی تا محل تأمین خوراک ۴۰ متر است.

۱۵- معافیت مالیاتی از زمان بهره برداری به مدت ۱۰ سال می باشد.

۱۶- آورده صاحب پروژه ۱۲% و الباقی ۸۸% سرمایه توسط سرمایه گذار تامین می شود.

۱۷- مدت زمان برگشت سرمایه ۹ سال پیش بینی شده است (سه سال ساخت، یک سال دوره تنفس، پنج سال برگشت سرمایه جمعاً ۹ سال) و بازگشت سرمایه، وام دهنده بصورت BOT خواهد بود.

۱۸- فروش محصولات تولیدی در داخل کشور بر پایه قیمت FOB بنادر ایران (قیمت بین المللی) خواهد بود.

۱۹- تعداد پرسنل مورد نیاز طرح اعم از نیروی متخصص، اداری و خدماتی جمعاً: ۳۴۶ http://theessayclub.com/ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰۰ نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد و به ازای ایجاد اشتغال نفر به شغل ۵۲۰۲۳۱۲ یورو و به ازای هر بشکه محصول (۵۴۵۴۵=۳۳۰۰۰ ÷۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰) هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز است (در زمان اجرا به مدت ۳ سال ۱۵۰۰ نفر مستقیم و بیش از ۲۰۰۰ نفر غیر مستقیم).

۲۰- امکان ایجاد واحدهای جانبی نیز وجود دارد.

۲۱- با توجه به دسترسی به آب های آزاد و اخذ مجوز احداث اسکله اختصاصی و استقرار نماینده گمرک در محل و همچنین در فاز یک پروژه راه اندازی پایانه بانکرینگ صادرات و واردات مشتقات نفتی این پروژه دارای امتیازات ممتاز در منطقه خلیج فارس بوده و از دیگر امتیازات تصفیه خانه آب و تأسیس نیروگاه دیده شده است.

۲۲- مشاورین داخلی فاز یک پروژه مهندسین مشاور پتروسادیان و دریاکران پی در بخش پایانه و ساخت اسکله می باشند.


Introduction of project GTL, Asia Gas & South Liquid Co.

• ۱- In pursuance of the implementation of clause a of article 122 of the law of the fourth plan of economic, social and cultural development of the country, by which the ministry of petroleum was authorized to issue permits for the construction of production units in the oil, gas and petrochemical sectors to the private sector in line with article 44 policy, the license for the construction of the GTL unit has been issued on the basis of the principle agreed upon by the ministry of petroleum.

• ۲- Issuing permit to establish from ministry of industry, mine and business with national no. 10420187469 and registration number 7682 in the name of Asia GTL co. issued within next extensions.

• ۳- Ownership of the company: it is 100% private and shares are belonged to Asia GTL co. (joint stocks).

• ۴- Situation of place and features to run the project: it is located in 10th kilometer of imam Khomeini port and 110th kilometer of Ahvaz city, center of province, in eastern south of khuzestan province, end of western north of Persian gulf, Mahshahr city, Khuzestan province. height from sea level is 5.5 m that by calculating 1.5 m of backfilling and cohesion of bed, its height will reach to 7 m.

• ۵- Infrastructure level: it is 12500 square meters of administrative building except for place of plant, tanks and other installations related to keep distances and observing with safety rules of land of executive place of the project is about 45 hectares. (based on passage of provincial development programming council, dated 2012/4/28 and work group of infrastructure affairs and urbanization dated 2012/2/28 by assigning 45 hectares of requested land of Asia GTL co. as per clause 30 of minute of commission for article 13, it has been assigned and extended that is increasable to 48 hectares. )

• ۶- The total investment required by the plant for the operation is worth 1,800 million euros, of which approximately 800 million euros are for the purchase of foreign equipment and licensing and design engineering.

• ۷- Capacity of plant: it is 33000 barrels per day and is increasable due to adjacency with feed.

• ۸- Raw materials: it includes 6.2 billion m3 of natural gas per year, 127, 400 of catalyst and water of sulfur removing unit.

• ۹- Products: they include naphtha (18%), gas oil (diesel) (40%), airplane gasoline (jet fuel) (12%), base oil (10%), heavy hydrocarbons (20%) and 3 samples of industrial, sanitary, edible wax based on Euro 5 &7 standard of production of this complex.

• ۱۰- Drinking water: About 7200 cubic meters per year will be supplied by the unit itself.

• ۱۱- Power Consumption: it is 6 megawatt that will be provided by plant and the intended gas or steam plant is with new technology and 50 megawatt ability.

• ۱۲- Distance of the GTL project to export jetty is 1850 m.

• ۱۳- Distance of consumed gas to place of feed providing is 40 m.

• ۱۴- Tax exemption has been in operation for 10 years.

• ۱۵- Providing the Project financial resources: 12% of the total investment will be provided by shareholders and 88% of that will be provided through foreign finance.

• ۱۶- Period of time to return capital has been predicted as 9 years (3 years for constructing, 1 year for break period, 5 years for capital return), in total 9 years and return on investment, the lender will be BOT.

• ۱۷- Selling productive products inside the country will be based on FOB price of Iranian ports (international price)

• ۱۸- Number of required personnel of the project such as experts, administrative and service force in total: 346 people that will work directly and 1000 people indirectly and for job creation, 5202312 euros for a product barrel , (1800000000÷۳۳۰۰۰=۵۴۵۴۵) the investment cost is required.(At runtime for 3 years 1,500 people directly and over 2,000 people indirectly).

• ۱۹- It is also possible to create side units.

• ۲۰- Regarding to the access to free waters and getting permit to build special jetty and assigning custom agent in place and also, in phase 1 of the project, startup of bunkering terminal of exports and imports of oil derivations of this project, it has been as holder of superior advantages in region of Persian Gulf and other points of the water treatment and the establishment of the power plant have been seen.

• ۲۱- The internal consultants of Phase 1 are the project of Petrosadian Consulting Engineers and Darya Cranpay in the terminal and construction of the pier.