• تیتر دوم عکس
  • تیتر دوم عکس
یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | ۴:۴۹ ب.ظ

مجوزهای اخذ شده

مجوزهای اخذ شده برای احداث پالایشگاهGTL 1385 لغایت سال ۱۳۹۸ و انجام تمدید سال به سال مجوزها به شرح ذیل می باشد.

Obtained Licenses for construction of GTL Refinery from 2007 to 2019 and extension thereof every year are as follows:

۱٫ تهیه طرح امکان سنجی بیسیک اینجینیر و فیزیبل استادی و طرح توجیهی فنی و https://chiefessays.net/ اقتصادی و مکان یابی با همکاری شرکتهای سوئدی اکوپار و رینگ تکنو و مهندسین مشاور پترو سادیان در ایران از تاریخ ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۹ میلادی و انجام باز بینی های بعدی در ایران

۱- Preparing the feasibility plan of basic engineer and feasibility study and technical and economic feasibility study and location allocation with the cooperation of Ecopar Company and Ring Techno Company in Sweden as well as Petrosadian Consulting Engineers Company in Iran from 2010 to 2019 and subsequent controls and reviews in Iran.

۲ . خریداری زمین محل احداث به متراژ ۴۵۰۰۰۰ متر مربع معادل ۴۵ هکتار

۲- Purchasing the land for construction (site) measuring 450,000/- Sq.m equal to 45 hectares.

۳ . اخذ مجوز تاسیس ( احداث ) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

۳- Obtaining Establishment License (Construction License) from Ministry of Industry, Mine and Trade.

۴ . اخذ مجوز خوراک (مواد اولیه ) از وزارت نفت

۴- Obtaining License for Raw Materials from Ministry of Petroleum.

۵ . موافقت وزارت راه و شهر سازی و ادارات تابعه

۵- Obtaining approval of Ministry of Road and Urban Development and Subsidiary Relevant Departments

۶٫ موافقت وزارت نیرو ، برق منطقه مرکز و ادارات تابعه

۶٫ Obtaining approval of Ministry of Energy, Regional Electricity as well as Subsidiary Relevant Centers and Departments

۷٫ وزارت کشاورزی و جهاد و منابع طبیعی و ادارت تابعه

۷- Obtaining approval of Ministry of Agriculture-Jahad and Natural Resources and Subsidiary Relevant Departments

۸ . سازمان هواشناسی از اداره کل و گزارش ده ساله

۸- Obtaining approval of Iran Meteorological Organization (IRIMO), form Department General and 10-year Report.

۹ . سازمان بنادر و دریانوردی

– ۹Obtaining approval of Ports & Maritime Organization

۱۰ . پدافند عامل پایگاه http://theessayclub.com ماهشهر منطقه سوم ندسا و غیر عامل منطقه جنوب

۱۰- Obtaining approval of Active Defense of Mahshahr Base, Region 3, Navy of the Islamic Revolutionary Guard Corps and Passive Defense of South Region.

۱۱ . مجوز محیط زیست

۱۱- Obtaining License of Department of Environment.

۱۲ . مجوز شهرداری ماهشهر

۱۲- Obtaining License of Mahshahr Municipality.

۱۳٫ مجوز شرکت پخش و پالایش

۱۳٫ Obtaining License of National Iranian Oil Refining & Distribution Company (NIORDC).

۱۴ . مجوز سازمان میراث فرهنگی

۱۴- Obtaining License of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran.

۱۵ . مجوز بنیاد مسکن ماهشهر

۱۵- Obtaining License of Mahshahr Housing Foundation.

۱۶٫ مجوز اداره فنی مهندسی ماهشهر

۱۶- Obtaining License of Mahshahr Engineering Department

۱۷ . مجوز سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

۱۷- Obtaining License of Petrochemical Special Economic Zone Organization

۱۸ . مجوز شرکت ملی گاز ایران

۱۸- Obtaining License of National Iranian Gas Company

• January 21, 2019